ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Το σύνολο των υπερηχογραφικών εξετάσεων διενεργούνται και κατ’οίκον, με υπερσύγχρονο φορητό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης του ασθενούς ή για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διακριτικότητας και άνεσης.

Αγγειολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις

Επικοινωνήστε με το ιατρείο και κλείστε ραντεβού για κατ’ ιδίαν εξέταση κατ’ οίκον.